Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οδηγίες για το ΟΣΔΕ

Αναλυτικός οδηγός για την υποβολή Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 

Αναλυτικές οδηγίες γύρω από την υποβολής Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας.

Η καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της είναι η Δευτέρα 15 Μαΐου. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017. Με το πέρας και της ημερομηνίας αυτής, η αίτηση θεωρείται μη αποδεκτή.

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο με τις οδηγίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΔΩ