Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Νέα εποχή για την ελαιοπαραγωγή

Θωμάς Κουτσουπιάς: Εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, υλοποιώντας ένα μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό πλάνο και έχοντας δημιουργήσει την πιο ισχυρή Ομάδα Παραγωγών Ελιάς, στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης για τα ζητήματα που απασχολούν τους παραγωγούς της Ομάδας.

Ειδικά όσον αφορά στα φημισμένα ελαιοκομικά προϊόντα του, όπως η Κονσερβολιά ή οι επιτραπέζιες ελιές ποικιλίας Καλαμών, η προσπάθεια εστιάζεται στην περαιτέρω ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών τους δεικτών, την ενδυνάμωση της ποιότητας και την ανταγωνιστική τους θέσης στην αγορά. Αποτελέσματα τα οποία συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την υποστήριξη σε επίπεδο κοινοτικής χρηματοδότησης.

Έτσι, αξιοποιώντας την πολύτιμη εμπειρία από τα προηγούμενα Προγράμματα Εργασίας (2009-2012 & 2012-15) που υλοποίησε ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), η Ομάδα Παραγωγών του ΑΣ “Ένωσης Αγρινίου”, που απαρτίζεται από 5.700 μέλη, συμμετέχει εκ νέου στο Πρόγραμμα Εργασίας σύμφωνα με τον Καν. 611/2014 για την τριετία 2015-2018. Με αυτό τον τρόπο συνεχίζει απρόσκοπτα την προσπάθεια αναβάθμισης εκσυγχρονισμού της ελαιοκαλλιέργειας και δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για τα προϊόντα της μέσα από στοχευμένες δράσεις.

Στόχος είναι: 

■ Η αειφορική́ διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας και των φυσικών πόρων της περιοχής

■ Η προστασία και η διατήρηση του φυσικού́ περιβάλλοντος

■ Η προστασία της υγείας των εμπλεκόμενων στην παραγωγική́ διαδικασία

■ Η ασφάλεια των παραγόμενων προϊόντων

■ H κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμάς Κουτσουπιάς επισημαίνει:

«Στη μεταβατική και σύνθετη περίοδο που διανύουμε, ο μόνος τρόπος να ανταπεξέλθουμε στις απαιτητικές της συνθήκες είναι ο επαναπροσδιορισμός των στόχων και επιδιώξεων και η αξιοποίηση των πραγματικών μας δυνατοτήτων. Να δούμε απ’ την αρχή κάποια πράγματα και να ξεκινήσουμε να δημιουργούμε και να παράγουμε αυτά που μπορούμε. Και μπορούμε οι αγρότες πολλά!

Με αυτό τον προσανατολισμό στον Αγροτικό Συνεταιρισμό “Ένωση Αγρινίου” εργαζόμαστε καθημερινά βάσει ενός μακροπρόθεσμου επιχειρησιακού πλάνου που αναγνωρίζει τις εξελίξεις στον αγροτικό κλάδο, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και διεθνές επίπεδο. Βασικός στόχος μας όλα αυτά τα χρόνια παραμένει η παροχή όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής υποστήριξης και καθοδήγησης στους παραγωγούς μας για τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Είμαστε υπερήφανοι που στη σχεδόν ενός αιώνα παρουσία μας στην περιοχή, έχουμε καταφέρει ακολουθώντας ως φιλοσοφία “η ισχύς εν τη ενώσει” να αναδειχθούμε στο σημαντικότερο πυλώνα της τοπικής αγροτικής οικονομίας. Ο αγώνας να μετατρέψουμε την κρίση σε ευκαιρία συνεχίζεται».