Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Καμπανάκι από ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ

Για την εκπροσώπηση των αγροτών στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. από ιδιωτικά συμφέροντα

Με αφορμή την συνεχιζόμενη προσπάθεια από συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα, να εκμεταλλευτούν υστερόβουλα πιθανές δυνατότητες εκπροσώπησης των ελλήνων αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ, κ. Γεώργιος Ανέστης, εφιστά την προσοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ζητά την παρέμβασή της για την παροχή των απαραίτητων διευκρινήσεων.

Αναλυτικότερα, σε επιστολή που έστειλε ο Πρόεδρος στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελο Αποστόλου, και κοινοποιεί στον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Χαράλαμπο Κασσίμη, αναφέρει τα εξής:

«Ειδικότερα, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ έλαβε στις 27/2/2017, επιστολή από τον Γενικό Γραμματέα της Copa-Cogeca, που απευθύνεται επίσης στη ΓΑΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, ζητώντας και από τις δύο «οργανώσεις» να καταθέσουν εκ νέου το αίτημά τους να
αποτελέσουν μέλη των δύο ευρωπαϊκών οργανώσεων, προκειμένου να ληφθεί απόφαση από τις γενικές συνελεύσεις των Copa και Cogeca στις 27&28/4/2017.

Η πρόσκληση απευθύνεται και στους δύο φορείς, μιας και έχουν στο παρελθόν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους και θεωρώντας ότι και οι δύο αποτελούν αγροτικές οργανώσεις.

Αυτό όμως το στοιχείο είναι που αποτελεί και την αιτία της κατηγορηματικής άρνησης των αγροτικών συνεταιρισμών μελών της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ να αποδεχθούν, μιας και η ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ δεν αποτελεί αγροτική οργάνωση, αλλά ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση, η οποία ελέγχεται κατά πλειοψηφία από μη - αγροτικά συμφέροντα (μετόχους, οι οποίοι δεν είναι αγρότες ή αγροτικοί συνεταιρισμοί).

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ απέστειλε την απάντησή της (την οποία και επισυνάπτουμε),
επαναλαμβάνοντας την άποψή που διατύπωσε με την επιστολή της 17-1-2017 προς την Copa-Cogeca, ̟ως: «σε κάθε περίπτωση θα πρέπει όλα τα μέλη που αιτούνται συμμετοχής στην Copa-Cogeca, να πληρούν τα κριτήρια του καταστατικού των οργανώσεων αυτών, που προβλέ̟ουν μεταξύ άλλων ότι αποτελούν αντιπροσωπευτικές αγροτικές οργανώσεις, με δημοκρατικό έλεγχο από τα μέλη τους».

Ο παράγοντας αυτός δεν συντρέχει βέβαια για την ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, μιας και όπως καταδεικνύει το καταστατικό της, κατά πλειοψηφία ελέγχεται από μετόχους οι οποίοι δεν αποτελούν αγροτικές οργανώσεις. Κατά συνέπεια, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, δεν μπορεί να συναινέσει στην αποδοχή αυτού του αιτήματος. Στην απαντητική μας επιστολή (που επίσης επισυνά̟τουμε), τονίζουμε επίσης τις ενδεχόμενες πολιτικές συνέπειες προς την Copa-Cogeca σε περίπτωση που θα αποδεχόταν το αίτημα της ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ.

Υπογραμμίζουμε επίσης την σημασία διατήρησης της εκπροσώπησης των ελλήνων αγροτών και αγροτικών συνεταιρισμών στην Copa και την Cogeca. Η συμμετοχή αυτή είναι κρίσιμης σημασίας για τα καίρια εθνικά συμφέροντα των ελλήνων παραγωγών αγροτικών προϊόντων και πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή τόσο ενός ενδεχόμενου ιδιότυπου «AGR-EXIT» από τη διακοπή της εθνικής εκπροσώπησης, όσο και μιας θεσμικής καταστρατήγησης ως αποτέλεσμα της συμμετοχής εξωθεσμικού φορέα.

Ως παράδειγμα δε της καίριας εθνικής σημασίας της εκπροσώπησης, θα θέλαμε να αναφέρουμε την παρέμβασή μας στη συζήτηση σχετικά με την ΦΕΤΑ στη συνεδρίαση των Copa και Cogeca 8 & 9/12/2016 , με την συμμετοχή της κας Cecilia Malmstrom Επιτρόπου της ΕΕ για το Διεθνές Εμπόριο:
-Ειδικότερα η παρέμβαση τη ελληνικής αντιπροσω̟είας, είχε στόχο να προβάλει την εθνική θέση των αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισμών φορέων του κλάδου, για την ανάγκη πλήρους προστασίας της φέτας στο πλαίσιο της CETA.

-Ο εκπρόσωπος της ελληνικής αντιπροσωπείας (μέσω της συμμετοχής της ΠΑΣΕΓΕΣ), επισήμανε το θέμα της ανεπαρκούς προστασίας της φέτας στην CETA. Συγκεκριμένα, την θέση της Ελληνικής ̟λευράς, ότι η προσφερόμενη προστασία στη CETA είναι ανεπαρκής, λόγω της σύγχυσης που εξακολουθεί να δημιουργεί στους καταναλωτές (η δυνατότητα χρήσης της ονομασίας «τύπου φέτας» για τυρί που παράγεται στον Καναδά), παρά το γεγονός ότι η συμφωνία υιοθετεί την αρχή της αποφυγής σύγχυσης στον καταναλωτή!

-Η επίτροπος δεσμεύτηκε δημόσια έναντι όλων των υπολοίπων εθνικών αντιπροσωπειών, ότι έχει επίγνωση των υπαρχόντων αδυναμιών σχετικά με την περίπτωση της φέτας και ότι στόχος της πολιτικής της ΕΕ, είναι να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του προβλεπόμενου μηχανισμού προστασίας ειδικά για την φέτα.

Κατά συνέπεια, θεωρούμε κύριε Υπουργέ, πως η παρέμβασή σας κρίνεται αναγκαία, προκειμένου οι υπηρεσίες του υπουργείου να παρέχουν την αναγκαία διευκρίνιση τουλάχιστον ως προς τον κερδοσκοπικό και μη - αγροτικό έλεγχο της ΓΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, με βάση το καταστατικό της, όπως είναι δημοσιευμένο στο ΓΕΜΗ.

Αυτό αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου να αποφευχθούν κίνδυνοι ενδεχόμενης λανθασμένης εκπροσώπησης, και επιτρέποντας έτσι στις ενδιαφερόμενες οργανώσεις να φροντίσουν για την συμμετοχή τους στα σχετικά όργανα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλετε έτσι στην προάσπιση των συμφερόντων των
ελλήνων αγροτών και των αγροτικών συνεταιρισμών».

Για περισσότερα:

Δείτε εδώ την  επιστολή της ΝΕΑΣ ΠΑΣΕΓΕΣ προς το υπουργείο

Δείτε εδώ την και εδώ επιστολή της COPA-COGECA στη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ και τη  μετάφρασή της:

Δείτε εδώ την επιστολή της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ στην COPA-COGECA και εδώ την μετάφραση της