Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Για τρία χρόνια οι άδειες παραγωγής οικοτεχνικών προϊόντων

Με τροποιητική υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια, καθορίζονται οι όροι και οι απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).

 

Σύμφωνα με την απόφαση, η βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας ισχύει για 3 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσή της.

Για την ανανέωση της εγγραφής ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ τα δικαιολογητικά ένα μήνα πριν την λήξη της ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής. Ταυτόχρονα θα μπορεί να αιτηθεί και την προσθήκη νέων προϊόντων καθώς και την διαγραφή προϊόντων που δεν επιθυμεί πλέον να παράγει.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της εγγραφής, διαγράφεται από το ΚΗΜΟ και ενημερώνεται εγγράφως από την ΔΑΟΚ για την διαγραφή του. Ο αριθμός Εγγραφής του δεν δίνεται σε άλλο ενδιαφερόμενο αλλά παραμένει διαθέσιμος, στην περίπτωση που θέλει να επαναγραφθεί στο ΚΗΜΟ μελλοντικά.

Για περισσότερα δείτε εδώ την απόφαση

paseges.gr