Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόγραμμα Επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά

Εγκρίθηκε η εφαρμογή του προγράμματος επιτήρησης του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή και στα άγρια πτηνά της χώρας (Πρόγραμμα) για το 2017.

Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό την διερεύνηση, στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά, της επιδημίας του Πυρετού του Δυτικού Νείλου, η οποία εκδηλώθηκε κατά συρροή σε ανθρώπους για πρώτη φορά στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2010.

Η εφαρμογή του Προγράμματος συνεχίστηκε χωρίς διακοπή έως και το 2016 και αποσκοπεί στον προσδιορισμό:

α) της πιθανής προέλευσης και των δεξαμενών (reservoirs) του ιού, ιδίως στα άγρια πτηνά,

β) των γεωγραφικών περιοχών της χώρας που αποτελούν περιοχές υψηλού κινδύνου, των περιοχών όπου το νόσημα είναι πιθανό να γίνει ενδημικό, λόγω διατήρησης του ιού σε γηγενείς πληθυσμούς άγριων πτηνών, και των περιοχών όπου συμβαίνει αφανής κυκλοφορία του ιού (παρουσία του ιού χωρίς κλινικά κρούσματα σε ανθρώπους ή ζώα).

Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της επιτήρησης, καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο σχετικό στοιχείο (π.χ. πληροφορίες εντομοεπιτήρησης), οι αρμόδιες αρχές για την επιτήρηση του Πυρετού του Δυτικού Νείλου, τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα, θα μπορέσουν να εκτιμήσουν την ακριβή, κατά το δυνατόν, γεωγραφική έκταση της επιδημίας και θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν ανάλογα τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου, επιτήρησης και πρόληψης της νόσου, για την καλύτερη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και της υγείας των ζώων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ.