Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Καλλιέργεια αχλαδιάς-Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Οδηγίες για την καλλιέργεια της αχλαδιάς από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ναυπλίου.

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ

Ο μύκητας προσβάλλει φύλλα, άνθη και καρπούς, όπου σχηματίζονται χαρακτηριστικές σκοτεινόχρωμες ελαιοκαστανές κηλίδες. Οι μολύνσεις της νέας βλάστησης αρχίζουν με την εμφάνισή της (βλαστικό στάδιο Γ3-Δ /πράσινη κορυφή) και προέρχονται από ασκοσπόρια που αναπτύσσονται το χειμώνα στα πεσμένα στο έδαφος προσβεβλημένα φύλλα.

Για να βλαστήσουν τα ασκοσπόρια πάνω στις ευπαθείς πράσινες επιφάνειες και να γίνει μόλυνση, θα πρέπει οπωσδήποτε οι επιφάνειες αυτές να είναι βρεγμένες.

Διαπιστώσεις:

Στις πεδινές περιοχές η ποικιλία «Κρυστάλλι» βρίσκεται στο στάδιο Γ, και στις ορεινές περιοχές η ποικιλία «Κρυστάλλι» στο στάδιο

Οδηγίες:

Ψεκασμός σε όλες τις ποικιλίες αχλαδιάς στο ευαίσθητο στάδιο Γ3 - Δ με ένα εγκεκριμένο χαλκούχο σκεύασμα.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ

Οδηγίες:

Μπορείτε να επέμβετε ως εξής: Στο στάδιο (Γ3-Δ) προληπτική επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα ή Λαμιναρίν (ενισχύει την αντίσταση του φυτού στο βακτηριακό κάψιμο) ή Φοσετύλ –Αλ . Στην έναρξη της ανθοφορίας (10% άνθηση) προληπτικά με Aureobasidium pulluans DSM 14940. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας αυτής της επέμβασης θα πρέπει να μειωθεί το ΡΗ του ψεκαστικού διαλύματος, ενώ η θερμοκρασία του να είναι μικρότερη από 30ο C.

Αν υπάρξει εμφάνιση προσβολής να γίνει επέμβαση με Bacillus subtilis–strain QST 713. Επιβάλλεται συνεχής έλεγχος των δενδροκομείων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

ΤΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΜΕΡΟΣ ΥΓΙΟΥΣ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ.

ΨΥΛΛΑ

Οδηγίες:

  1. Στις πρώιμες περιοχές εφόσον δεν έχει γίνει ως τώρα καμία επέμβαση, μπορεί άμεσα(ως το στάδιο Γ3) να χρησιμοποιηθεί σκεύασμα με ωοκτόνο δράση σε συνδυασμό με θερινό λάδι .
  2. Στις ορεινές περιοχές να γίνει άμεσα επέμβαση χρησιμοποιώντας θερινό πολτό σε συνδυασμό με πυρεθρίνες, με σκοπό και τον περιορισμό των αυγών που εναποθέτουν τα ακμαία που διαχείμασαν.

Η επέμβαση για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε σε μέρα ηλιόλουστη και ζεστή, προκειμένου τα ενήλικα να βρίσκονται πάνω στα δένδρα και εφ’ όσον η μέγιστη θερμοκρασία για 2-3 ημέρες ξεπερνά τους 10 oC.