Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Δενδρώδεις καλλιέργειες-Εποχιακές συμβουλές

Γεωργικές προειδοποιήσεις για βερικοκιά, δαμασκηνιά, ροδακινιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά.

ΚΟΡΥΝΕΟ

Συμπτώματα: Ο μύκητας προκαλεί αρχικά κόκκινες κηλίδες στα φύλλα, οι οποίες στη συνέχεια γίνονται καστανές και ξηραίνονται στο κέντρο.

Οι νεκροί ιστοί πέφτουν, οπότε σχηματίζονται οπές, «τρύπες από σκάγια». Παρόμοιες κηλίδες (συχνά βυθισμένες) εμφανίζονται στους καρπούς, οι οποίες και εξελίσσονται σε καστανά δερματώδη λέπια.

Πολλές φορές πάνω στις κηλίδες εμφανίζεται έκκριση κόμεος.

Οδηγίες: Να γίνει προληπτική επέμβαση στην πτώση των πετάλων.

Φυτ/τικά προϊόντα: Θιράμ, Κάπταν.

 

ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ – ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

ΜΟΝΙΛΙΑ -ΕΞΩΑΣΚΟΣ

Ελέγχουμε δύο άνθη από 50 δένδρα. Απαιτείται επέμβαση στην πτώση των πετάλων, όταν στο 5% των ανθέων υπάρχουν ακμαία και νύμφες θριπών.

Ροδακινιά- Νεκταρινιά: Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Αμπαμεκτίν + Χλοραντρανιλιπρόλ, Beauveria Bassiana strain atcc 74040, Δελταμεθρίν, Λάμντα συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινετοράμ, Σπιροτετραμάτ, Φορμετανέιτ.

Δαμασκηνιά: Αμπαμεκτίν ,Beauveria Bassiana strain atcc 74040, Δελταμεθρίν, Μπέτα συφλουθρίν.

ΚΕΡΑΣΙΑ - ΒΥΣΣΙΝΙΑ

ΜΟΝΙΛΙΑ - ΚΟΡΥΝΕΟ

Οδηγίες: Σε κτήματα που δεν έγινε φθινοπωρινή επέμβαση με χαλκούχο σκεύασμα, συνιστάται ψεκασμός μέχρι το στάδιο Γ (χρήση εγκεκριμένου για την καλλιέργεια χαλκούχου σκευάσματος) για προστασία από τις παραπάνω ασθένειες.