Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πιστοποιητικό εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων

Καθορίστηκε η διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ).

%cf%88%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf

 

Σκοπός της εφαρμογής του συστήματος επιθεώρησης των ψεκαστικών μηχανημάτων για τη χορήγηση πιστοποιητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλληλότητας για τον εξοπλισμό αυτό από τους εξουσιοδοτημένους Σταθμούς Επιθεώρησης είναι:

  • Η ασφάλεια των χρηστών.
  • Η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος

Οι ιδιοκτήτες του εξοπλισμού εφαρμογής των γεωργικών φαρμάκων έχουν την ευθύνη της συντήρησης, καλής λειτουργικής κατάστασης και κατάλληλης βαθμονόμησης του εξοπλισμού πριν από κάθε εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων.

Στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) γίνεται απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων και τηρείται το Μητρώο Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για κάθε εν χρήσει εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικών μηχανημάτων) που δύναται να χρησιμοποιηθεί στην πρωτογενή παραγωγή, τη γεωργία και τη δασοκομία για επαγγελματική χρήση. Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.

Οι Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) λειτουργούν κατόπιν εξουσιοδότησης από την Περιφερειακή Υπηρεσία Απογραφής Αγροτικών Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ) της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία διατηρούν την έδρα τους και μπορεί να είναι κατασκευαστές ΕΕΓΦ, καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κ.λ.π.

Οι σταθμοί λειτουργούν σε σταθερές ή κινητές εγκαταστάσεις και διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό (επιθεωρητή) και τον απαραίτητο εξοπλισμό ο οποίος είναι διακριβωμένος από τους επίσημους φορείς διακρίβωσης.

Οι αναλυτικές υποχρεώσεις των κατόχων εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων (ψεκαστικών μηχανημάτων) και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Σταθμών Επιθεώρησης, αναγράφονται στις με αριθμ. Ε8 1831/39763/21-04-2015 (ΦΕΚ671/Β΄/2015) και με αριθμ. Ε8 2010/50687/11-05-2016 (ΦΕΚ1323/Β΄/2016) Αποφάσεις Χρήσιμες Διευθύνσεις στο διαδίκτυο για ενημέρωση: Ψεκαστικά Μηχανήματα (Εξοπλισμός Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων) http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agrotikamixanimata/800-psekastikamixanimata, http://psekastika.minagric.gr