Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Συνεχίζονται οι πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

Συνεχίζεται η εξόφληση τιμολογίων παραγωγής Απριλίου 2016, με διαδοχικές εντολές που δόθηκαν προς τις τράπεζες.

φ-β Ενωση Αγρινιου (14)

Με τις εντολές αυτές εξοφλήθηκαν 260 επιπλέον πάρκα πληρωτέου ποσού έως 185.485,04€, οπότε έχει πλέον εξοφληθεί το 96% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο.