Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 09 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προχωρά το Πρόγραμμα Μελιταίου Πυρετού των αιγοπροβάτων

Δρομολογήθηκε, μετά την έγκριση της αναγκαιότητας από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, η υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας και κτηνιάτρων εκτροφής για την πραγματοποίηση του προγράμματος του μελιταίου πυρετού των αιγοπροβάτων.

αιγοπρόβατα Φ.Μ.. e-ea.gr  (31)

Ο μελιταίος πυρετός των αιγοπροβάτων είναι σοβαρό νόσημα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας, καθώς, αφενός μεν είναι ζωοανθρωπονόσος και ο άνθρωπος μολύνεται από τα μολυσμένα ζώα (π.χ. κτηνοτρόφοι) και από την κατανάλωση γάλακτος ή μη καλά ωριμασμένου τυριού, και αφετέρου για την κτηνοτροφία, καθώς προκαλεί αποβολές και στειρότητες.

Επίσης, μπορεί να προκληθούν ακόμη σοβαρά προβλήματα, αφού αν έχουν νοσήσει τα ζώα, το γάλα δεν θα παραλαμβάνεται από τις γαλακτοβιομηχανίες, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να απαγορευθεί η εξαγωγή τυριών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και να εκδοθεί ταξιδιωτική Οδηγία περί μη κατανάλωσης τυριών στην Ελλάδα.

Μέχρι τώρα το πρόγραμμα γίνονταν από ιδιώτες κτηνιάτρους με πληρωμή από τον κτηνοτρόφο.

Από τις 26 Μαΐου 2016 το πρόγραμμα γίνεται αποκλειστικά από κτηνιάτρους εκτροφής (ιδιώτες), χωρίς πληρωμή από τον κτηνοτρόφο.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον μελιταίο πυρετό