Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Η ζημιά…έγινε!

Σύγχυση και πανικός για το 60% της σύνταξης. Τι λέει ο νόμος για την περικοπή των κύριων και επικουρικών συντάξεων όσων συνταξιούχων του δημοσίου εμφανίζουν αγροτικό εισόδημα.

λογιστήριο

«Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου».

Αυτό αναφέρει ο νόμος 4387/2016 με την γενική επωνυμία «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού −  συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 20, παράγραφος 1.

Ο νόμος είναι σαφής. Και το ποσοστό μείωσης της σύνταξης κατά 60%, ….πολύ μεγάλο για να το ρισκάρουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι και αυτή την περίοδο τελούν σε γενικότερη κατάσταση σύγχυσης και πανικού, όπως άλλωστε προκύπτει και απ’ τα αμέτρητα ερωτήματα που υποβάλουν στην Ένωση Αγρινίου, αλλά και από την αγωνία τους να «απαλλαγούν» από Δικαιώματα ή άλλα αγροτικά έσοδα.

Το αν θα ισχύσει ο νόμος ή αν το φορολογικό έτος 2017 υπάρξουν αλλαγές, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Στην Ελλάδα, άλλωστε, ο κανόνας θέλει για το ίδιο αντικείμενο να υπάρχουν συχνά αλλεπάλληλες τροποποιητικές αποφάσεις και εγκύκλιοι που στην πραγματικότητα ακυρώνουν τον αρχικό νόμο. Και μακάρι κάτι ανάλογο να γίνει κι εδώ.

Με βάση τα ισχύοντα, όμως, η απειλή περικοπής των συντάξεων του δημοσίου σε τέτοιο μέγεθος, έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι συνταξιούχοι ελαιοκαλλιεργητές, που φέτος δεν έκαναν καν τον κόπο να μπουν στα λιοστάσια τους. Όσο για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, αυτή την περίοδο επικρατεί αναβρασμός, καθώς στις υπηρεσίες της Ένωσης τα αιτήματα είναι δεκάδες.