Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέες πληρωμές σε φωτοβολταϊκά

Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Μαρτίου 2016.

φβ εα φμ  (1)

Με νέες εντολές που δόθηκαν προς τις τράπεζες, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων παραγωγής Μαρτίου 2016, οπότε και θα εξοφληθούν 1.380 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.150,48€ (64% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Μάρτιο).