Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Απ' το κακό στο χειρότερο οι δείκτες για τη Γεωργία-Κτηνοτροφία

Για μια ακόμη φορά αρνητικό είναι το πρόσημο στους ∆είκτες Τιμών Εισροών και Εκροών που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τη Γεωργία – Κτηνοτροφία.

ένωση-κάμπος (7)

 

Η εξέλιξη των ∆εικτών Τιµών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία, µε έτος βάσης το έτος 2010=100,0, για το µήνα Ιούλιο 2016, σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του µηνός Ιουλίου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, σηµείωσε αύξηση 7,2%, έναντι αύξησης 3,9%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

14364793_1790148994602524_2043305206350743726_nΟ Γενικός ∆είκτης Τιµών Εκροών κατά το µήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουνίου 2016, σηµείωσε αύξηση 10,5%, έναντι αύξησης 3,4% που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015. Ο µέσος σταθµικός δείκτης του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2015 – Ιουλίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 2,1%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία του µηνός Ιουλίου 2016, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2015, σηµείωσε µείωση 1,9%, έναντι µείωσης 1,6%, που σηµειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2015 προς το 2014.

Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών Εισροών κατά το µήνα Ιούλιο 2016, σε σύγκριση µε το δείκτη του Ιουνίου 2016, σηµείωσε µείωση 0,3%, έναντι µείωσης 0,3%, που σηµειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2015.

Ο µέσος δείκτης του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2015 – Ιουλίου 2016, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαµήνου Αυγούστου 2014 – Ιουλίου 2015, παρουσίασε µείωση 2,4%, έναντι µείωσης 2,0%, που σηµειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούµενα δωδεκάµηνα.

Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία ΕΔΩ.