Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πρόσληψη στην Ένωση Αγρινίου

Για την περεταίρω ενίσχυση του τμήματος Λογιστηρίου ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη:

τιμολόγια

Πτυχιούχου Οικονομικής Σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α΄ Τάξης.

Απαραίτητα προσόντα:

▪Προϋπηρεσία

▪Χρήση Η/Υ

▪Γνώση Αγγλικής γλώσσας

▪Εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία και λογιστικά προγράμματα

▪Ε.Λ.Π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: typos@easagr.gr