Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 02 Αυγούστου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οι νέες συνδεδεμένες ενισχύσεις για το 2017

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017.

λιβαδια ε.α (1)

Συγκεκριμένα, ο νέος πίνακας των συνδεδεμένων ενισχύσεων έχει ως εξής:

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  2017
ΡΥΖΙ  7.811.531
ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ 12.000.000
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ  3.000.000
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜ.  7.603.500
ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ  4.882.207
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ *  6.835.089
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ   2.929.324
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ      950.000
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ  6.835.089
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ  2.929.324
ΣΤΑΦΙΔΑ 5.000.000
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ  4.000.000
ΜΗΛΑ  4.000.000
ΚΡΟΚΟΣ     500.000
ΜΗΔΙΚΗ+ΤΡΙΦΥΛΛΙ *  25.809.281
ΦΥΤΙΚΗ 95.085.345
 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ 50.978.015
ΒΟΕΙΟ 36.336.635
ΕΙΔΙΚΑ  3.380.000
ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ      781.153
ΖΩΙΚΗ 91.475.803
 
ΣΥΝΟΛΟ 186.561.148

* Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, η μηδική και το τριφύλλι παρότι εντάσσονται στη φυτική παραγωγή, είναι άμεσα σχετιζόμενα, ως ζωοτροφές, με την κτηνοτροφία. Έτσι στην πραγματικότητα οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη ζωική παραγωγή φτάνουν συνολικά στα 124.120.173 ευρώ, διαμορφώνοντας τη σχέση ζωικής και φυτικής παραγωγής περίπου σε 67% προς 33% αντίστοιχα.