Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Νέος φόρος για το αρδευτικό νερό

Σε δημόσια διαβούλευση η ΚΥΑ… για ένα νέο παράλογο χαράτσι. Πλήγμα για την παραγωγή.

αρδευση εα φμ

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης  με θέμα: «Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους των υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του», το οποίο θεσπίζει τους γενικούς κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης των υπηρεσιών ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3199/2003 όπως ισχύει και το άρθρο 8 σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ. 51/2007.

Επίσης, σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, το σχέδιο:

  • Ενσωματώνει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
  • Καλύπτει όλες τις χρήσεις ύδατος και όλους τους παρόχους υπηρεσιών ύδατος
  • Ανακτά το κόστος υπηρεσιών ύδατος ευέλικτα και σταδιακά ως εργαλείο εξοικονόμησης της κατανάλωσης ύδατος
  • Περιλαμβάνει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος πόρου (περιβαλλοντικό τέλος) ως εγγύηση της βιώσιμης χρήσης των υδατικών πόρων
  • Ανταποδίδει το εισπραττόμενο περιβαλλοντικό τέλος μέσω του πράσινου ταμείου
  • Τιμολογεί το νερό με ευέλικτο χρονικά και δίκαιο κοινωνικά τρόπο, προβλέποντας κλιμακωτό τιμολόγιο
  • Αντιμετωπίζει το νερό ως κοινωνικό αγαθό, με ιδιαίτερη φροντίδα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
  • Περιλαμβάνει μέτρα συνεχούς παρακολούθησης και σταδιακής βελτίωσης των υπηρεσιών ύδατος προς το κοινωνικό συμφέρον.

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 1 Σεπτέμβρη 2016. Το σχέδιο της απόφασης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR).

Στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν ακόμη νέο φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν οι αγρότες, πέραν των επιβαρύνσεων που ούτως ή άλλως έχουν για τη χρήση του αρδευτικού νερού. Η άκρως αρνητική αυτή εξέλιξη έρχεται να αυξήσει έτι περεταίρω το κόστος παραγωγής, με όσες επιπτώσεις αυτό θα επιφέρει.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν εννοεί να κατανοήσει ότι χρειάζονται δράσεις μείωσης του δυσβάσταχτού ήδη κόστους παραγωγής και ενεργεί κατά τρόπο που αναμφίβολα θα συμβάλει στην μείωση της ίδιας της παραγωγής.

Να σημειωθεί δε ότι σε περιοχές όπως η Αιτωλοακαρνανία, όπου χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ακόμη και σε περιοχές δίπλα από λίμνες και ποτάμια, παραμένουν ανεκμετάλλευτα, αφού οι αρμόδιοι δεν θέλησαν σοβαρά να ασχοληθούν με το μείζον θέμα της αποκατάστασης του αρδευτικού δικτύου, η επιβολή ενός τέτοιου φόρου φαντάζει παράλογη.