Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η Διακήρυξη ίδρυσης του νέου κεντρικού συνεταιριστικού φορέα

Στη δημοσιότητα δόθηκε η διακήρυξη των συνεταιριστών που προωθούν την ίδρυση νέου φορέα, ο οποίος μάλιστα αναμένεται εντός του μηνός να κατοχυρωθεί καταστατικά.

εα

Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης:

Σήμερα, Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016, εκπρόσωποι αγροτικών συνεταιρισμών απ’ όλη τη χώρα, αφού συνήλθαμε σε ευρεία συνέλευση στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών, καθοδηγούμενοι από τους σκοπούς και τις αρχές που διέπουν το συνεταιριστικό κίνημα απανταχού της γης και από την καλή πίστη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας έναντι των μελών μας και συνολικά των παραγωγών της χώρας, ομόφωνα και ομόθυμα υιοθετήσαμε την κάτωθι διακήρυξη 10 σημείων, η οποία και αποτελεί τον δεσμευτικό οδηγό ίδρυσης του νέου κεντρικού συνεταιριστικού φορέα.

  1. Ο νέος φορέας θα αποτελέσει το κεντρικό συντονιστικό και καθοδηγητικό όργανο σε εθνικό επίπεδο, εκφράζοντας στο εσωτερικό της χώρας, πανευρωπαϊκά αλλά και διεθνώς τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις.
  2. Ο χαρακτήρας του θα είναι αμιγώς ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ. Θα διέπεται δε από το πνεύμα και την ουσία που επιβάλουν οι διεθνείς συνεταιριστικές αρχές (1η Εθελοντική και ελεύθερη συμμετοχή, 2η  Δημοκρατική Διοίκηση εκ μέρους των μελών, 3η Οικονομική συμμετοχή των μελών, 4η Αυτονομία και ανεξαρτησία, 5η Εκπαίδευση, πρακτική εξάσκηση και πληροφόρηση, 6η Συνεργασία μεταξύ συνεταιρισμών, 7η Ενδιαφέρον για την κοινότητα).
  3. Η αυτονομία και ανεξαρτησία του θα διασφαλιστεί καταστατικά, κατά τρόπο που να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο πολιτικής-κομματικής ή άλλης εξάρτησης στο μέλλον.
  4. Κύρια επιδίωξή του θα είναι η προάσπιση του συνεταιρίζεσθαι, κατά το άρθρο 12 του Συντάγματος, η παραγωγή δραστηριοτήτων για την υποστήριξη των μελών του, η υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου και η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υπεράσπιση των συμφερόντων των παραγωγών.
  5. Χωρίς να αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του σε συνδικαλιστικό όργανο, θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο χώρο και θα παρεμβαίνει, όπου και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, διατηρώντας ακόμη και το δικαίωμα κινητοποίησης των μελών του, προς αποτροπή πολιτικών επιζήμιων για την αγροτική ανάπτυξη και οικονομία.
  6. Θα συμβάλει στη διαμόρφωση εθνικής αγροτικής πολιτικής, με την επεξεργασία και κατάθεση τεκμηριωμένων επιστημονικά προτάσεων. Και το ίδιο θα κάνει σε κάθε επιμέρους απόφαση που θα αφορά, άμεσα ή έμμεσα τον κλάδο.
  7. Θα μπορεί να αναπτύσσει υποστηρικτικά και μόνο για λογαριασμό τους, κατόπιν εξουσιοδότησης, δράσεις που οι συνεταιρισμοί μέλη του ασκούν, εκπροσωπώντας και συντονίζοντας αυτούς. Ομοίως, θα αναλαμβάνει την εκπόνηση ερευνών-μελετών, θα συμμετέχει σε προγράμματα, θα διαβουλεύεται με άλλους θεσμικούς φορείς και με τις υπηρεσίες του κράτους.
  8. Μέλη του θα μπορούν να γίνουν ενεργοί Συνεταιρισμοί, που θα πληρούν τα κριτήρια, όπως αυτά αναλυτικά θα καταγραφούν στο καταστατικό.
  9. Οι αποφάσεις, που θα λαμβάνονται με δημοκρατικές διαδικασίες, θα είναι δεσμευτικές.
  10. Η «νέα ΠΑΣΕΓΕΣ» ιδρύεται για να υπερασπιστεί την ίδια την έννοια του Συνεταιρισμού και να εισάγει τον αγρότη στη νέα εποχή, διαμορφώνοντας τις συνθήκες εκείνες που θα του επιτρέψουν να ανταπεξέλθει στο οικονομικά ασφυκτικό, άκρως ανταγωνιστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Με οδηγό μας την ως άνω διακήρυξη, καλούμε το σύνολο των συναδέλφων συνεταιριστών να ενώσουν τη φωνή και τις δυνάμεις τους μαζί μας και από κοινού να πορευτούμε στην οδό της συνεπούς υπεράσπισης του κινήματός μας, το οποίο και έρχεται από πολύ μακριά, είναι δε αναγκαίο περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα να μεριμνήσουμε, ώστε να πάει ακόμη πιο μακριά. Διότι ανάπτυξη του αγροτικού χώρου δεν μπορεί να υπάρξει, παρά μόνο με την αρωγή και καθοδήγηση ενιαίου, ισχυρού κεντρικού συνεταιριστικού φορέα. Αυτό το νέο ξεκίνημα, πρέπει να μας βρει ενωμένους και αποφασισμένους.

ΑΘΗΝΑ-PRESIDENT 3/8/2016

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ