Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 04 Ιουλίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές έκτακτης ενίσχυσης στους βοοτρόφους

Ξεκίνησαν σήμερα και θα ολοκληρωθούν εντός της εβδομάδας οι πληρωμές της προσωρινής έκτακτης ενίσχυση των κτηνοτρόφων, με ποσό ανά επιλέξιμο βοοειδές 15,28€.

βοδι εν.αγ. ΦΜ  (1)

Το σύνολο των επιλέξιμων προς ενίσχυση ζώων ανέρχεται σε 147.759 βοοειδή και η κοινοτική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 2.258.253€.

Οι εν λόγω πληρωμές γίνονται βάσει της μοναδιαίας τιμής για την προσωρινή έκτακτη ενίσχυση στους παραγωγούς στους τομείς της κτηνοτροφίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1853/2015 της Επιτροπής και της Υπουργικής Απόφασης 443/31402/11-3-2016 (ΦΕΚ Β’/722/17-03-16) που υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη.