Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση της ΚΑΠ

Είναι γνωστό ότι η ΚΑΠ αποτελεί μια δυναμική πολιτική που εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις εξελίξεις ώστε να μπορεί επιτυγχάνει τους στόχους.

βοσκοτόπια-ένωση αγρινίου (1)

Μεταξύ αυτών είναι η παραγωγή ασφαλών τροφίμων, η στήριξη της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η αύξηση της «προστιθέμενης αξίας» των αγροτικών περιοχών της χώρας μας.

Σήμερα, στην εποχή της οικονομικής κρίσης, όπου ζητούμενο είναι η ελληνική αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή να αποτελέσουν πυλώνα ανάπτυξης της χώρας διασφαλίζοντας την επάρκεια τροφίμων για τους Έλληνες πολίτες, φαίνεται ότι ο τρόπος εφαρμογής της ΚΑΠ έχει δημιουργήσει αδικίες και προβλήματα σε πολλούς επιμέρους τομείς της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.

Προβλήματα που αποθαρρύνουν τους παραγωγούς να συνεχίσουν να απασχολούνται στην πρωτογενή παραγωγή καθώς μεσοπρόθεσμα τους καθιστούν λιγότερο ανταγωνιστικούς και μη βιώσιμους.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων ανταποκρινόμενη στο θεσμικό της ρόλο και προκειμένου να συμβάλλει ουσιαστικά στην επικείμενη αναθεώρηση της ΚΑΠ, συστήνει Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση της ΚΑΠ με συντονιστή τον Δρ. Χρήστο Ρούκο, Γεωπόνο – Πρόεδρο του Συνδέσμου Γεωπόνων Νομού Ιωαννίνων.

Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι η αξιολόγηση της εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας, ο εντοπισμός των προβλημάτων και η διερεύνηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται για τη διόρθωσή τους στο πλαίσιο της αναθεώρησης του 2017. Επίσης, φιλοδοξεί να συντάξει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αγροτική πολιτική της χώρας.

Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους εξής γεωπόνους:

Αγγέλη Πόπη

Κοτσιμπογεώργος Δημήτριος

Κούντριας Αθανάσιος

Μπαγινέτας Κωνσταντίνος

Μπαντής Αθανάσιος

Πούμπουρας Γεώργιος

Ρούκος Χρήστος

Σκαρκάλης Παύλος

Σοφολόγης Δημήτριος

Χήρας Πέτρος

Η Ομάδα εργασίας θα συνεργάζεται και θα λαμβάνει προτάσεις από τους κατά τόπους Γεωπονικούς Συλλόγους και όλους τους γεωπόνους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην «ανοιχτή» αυτή συζήτηση για τα θέματα αγροτικής πολιτικής της χώρας.