Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 07 Ιουνίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι ευεργετικές ιδιότητες του ζεόλιθου στην καλλιέργεια της ελιάς

Ο ζεόλιθος είναι ένα φυσικό πορώδες ορυκτό με τεράστιο ιοντοανταλλακτική ικανότητα.

ελιά1

Ειδικότερα, στην καλλιέργεια της ελιάς, ο ζεόλιθος επιφέρει μια σειρά από ευεργετικές επιδράσεις. Οι σημαντικότερες είναι:  

  1. Μείωση του φαινομένου της παρενιαυτοφορίας (διαχειριση αζώτου και βορίου στο στάδιο της νέας βλάστησης).
  2. Δημιουργία πιο ανθεκτικού φυτού σε μύκητες εδάφους κυρίως σε αδρομυκώσεις.
  3. Προληπτική προστασία από εντομολογικές προσβολές κυρίως από δάκο και πυρηνοτρύτη.
  4.  Βελτίωση ποιότητας καρπού και κατ' επέκταση ελαιολάδου (μείωση οξύτητας λόγω μικρότερου ποσοστού προσβολών).Ελιά2 Ελιά3 Ελιά4 Ελιά5 ελιά6 Ελιά7 Ελιά8 ελιά9