Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Κυβερνητικές αλχημείες και με τον ΕΛΓΑ

Καταργούν το πλαφόν της ασφαλιζόμενης αξίας και το όριο πληρωμής εισφορών εκτοξεύεται από τις 3.700 ευρώ στις 10.000 ευρώ!

προβ. ε φμ.

Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) αποτελεί τον μοναδικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ελλάδα. Στην ασφάλιση υπάγονται χωρίς εξαίρεση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή την εκμετάλλευση αγροτικών επιχειρήσεων.

Με άλλα λόγια, κάθε παραγωγός πρέπει υποχρεωτικά να ασφαλίσει την εκμετάλλευσή του, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, στον ΕΛΓΑ ..και μάλιστα χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικών καλύψεων.

Και για να δικαιούται αποζημίωση πρέπει: Να υποβάλλει δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής κάθε χρόνο στις ημερομηνίες που ορίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να καταβάλει την ασφαλιστική εισφορά που του αναλογεί στον ΕΛΓΑ εντός της προθεσμίας που ορίζει ο Οργανισμός, για να είναι ασφαλιστικά ενήμερος, να έχει εκπληρώσει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις προηγούμενων ετών και να υποβάλει έγκαιρα δήλωση ζημιάς, μέσα σε 15 ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας που συνέβη το ζημιογόνο αίτιο καταβάλλοντας τα αντίστοιχα τέλη εκτίμησης.

Μέχρι τώρα υπήρχε όριο ασφαλιζόμενης αξίας στις 93.582 ευρώ και με βάση αυτή το ύψος της εισφοράς που θα πλήρωνε ένας παραγωγός δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει τις 3.700 ευρώ.

Αυτό, όμως, αλλάζει! Η κυβέρνηση σκέφτηκε και αποφάσισε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ένωσης Αγρινίου, να καταργήσει ουσιαστικά το όριο της ασφαλιζόμενης αξίας, με αποτέλεσμα οι εισφορές να εκτινάσσονται σε 10.000 ευρώ, δηλαδή σχεδόν τριπλασιάζονται, …για να αποζημιωθεί ο παραγωγός σε περίπτωση καταστροφής ή απωλειών από διάφορα αίτια, εάν και εφ’ όσον το προβλέπει ο κανονισμός, με τα ποσά που συνήθως δίδονται, όταν και όπως κριθούν!!!

Αξίζει να σημειωθεί πως, καίτοι το θέμα είναι ήδη προς υπογραφή και τελική έγκριση απ’ τον υπουργό, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες της Ένωσης Αγρινίου, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει η παραμικρή πληροφόρηση στους άμεσα ενδιαφερομένους, στους παραγωγούς δηλαδή και δη εκείνους που θα κληθούν να πληρώσουν μόνο στον ΕΛΓΑ ποσά πολλαπλάσια απ’ τα ετήσια κέρδη τους! Φυσικά, καμία διαβούλευση δεν προηγήθηκε και απολύτως κανένα απ’ τα πάγια αιτήματα των αγροτών σε σχέση με τις ασφαλιστικές καλύψεις και τον κανονισμό δεν έχει απασχολήσει τους ιθύνοντες.

Ο Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ θεωρεί εντελώς απαράδεκτη αυτή την εξέλιξη και καλεί τους αρμοδίους να αναθεωρήσουν πάραυτα αυτή την εντελώς αψυχολόγητη απόφασή τους.