Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Αναδιανομή  πλούτου μέσω της Εξισωτικής…

...αλλά με μεταφορά ενισχύσεων από τους φτωχούς κτηνοτρόφους των ορεινών περιοχών σε «δικαιούχους» του Κολωνακίου.

ενωση αγ. Φ.Μπ.

Όπως και σε προηγούμενη ανάρτηση έχουμε αναφέρει, πραγματική «σφαγή» επιφύλαξε η κυβέρνηση για τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης, η οποία και στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, κωδικοποιείται στο μέτρο 13, … συρρικνώνοντας το συνολικό ποσό των αντισταθμιστικών ενισχύσεων σχεδόν κατά το ήμισυ. Το μέτρο προβλέπει μέγιστη αποζημίωση στα 10 ευρώ ανά στρέμμα για τους δικαιούχους της Εξισωτικής Αποζημίωσης και ακόμη λιγότερα για όσους έχουν βοσκότοπο ή επιλέξιμες καλλιέργειες σε πάνω από 200 στρέμματα, ενώ χάνουν την αποζημίωση οι παλιοί δικαιούχοι για εκτάσεις από 300 στρέμματα και πάνω.

Την ίδια στιγμή, σε μια εντελώς ακατανόητη σε ‘μας «αριστερή» λογική, η κυβέρνηση έρχεται να καταργήσει ουσιαστικά τη φιλοσοφία του μέτρου της Εξισωτικής Αποζημίωσης, που δίδονταν ως πρόσθετη αντισταθμιστική ενίσχυση για όσους δραστηριοποιούνταν σε μειονεκτικές-ορεινές περιοχές, αφού από το μέτρο 13… απουσιάζει το κριτήριο της κατοικίας. Απουσιάζει επίσης το εισοδηματικό κριτήριο.

Ως αποτέλεσμα αυτών των παραλείψεων είναι το να καθίσταται πλέον δικαιούχος Εξισωτικής ακόμη και ο μόνιμος κάτοικος Κολωνακίου ή, εν πάση περιπτώσει, κάποιος που καμιά σχέση και επαφή μπορεί να μην έχει με περιοχές που γνωρίζουμε ως μειονεκτικές και ορεινές. Και ταυτόχρονα, αφού δεν υπάρχει εισοδηματικό όριο, την Εξισωτική θα απολαμβάνουν στο εξής και άνθρωποι που αντικειμενικά δεν έχουν ανάγκη αυτής της αποζημίωσης.

Να γιατί μειώνεται στο μισό! Πρόκειται ουσιαστικά για μια αναδιανομή, όχι όμως από τους έχοντες στους μη έχοντες, όπως θα περίμενε κάποιος και όπως θα μπορούσε να αποδεχθεί, αλλά από τους παραγωγούς φτωχών, μειονεκτικών περιοχών προς νέους δικαιούχους, που, επαναλαμβάνουμε, μπορεί να διαβιούν οπουδήποτε και να έχουν πολύ μεγάλα ακόμη εισοδήματα.

Στην Ένωση Αγρινίου έχουμε την άποψη ότι το μέτρο 13 πρέπει να διατηρήσει τον χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία που όλα αυτά τα χρόνια είχε η Εξισωτική Αποζημίωση και η ενίσχυση αυτή να εξακολουθήσει να δίνεται ως αντιστάθμισμα σε κτηνοτρόφους που πράγματι βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση, λόγω των φυσικών μειονεκτημάτων των περιοχών όπου διαβιούν.

Σχετικές επισημάνσεις υπάρχουν και στην επιστολή του προέδρου της Ένωσης Αγρινίου κ. Θωμά Κουτσουπιά προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.