Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ελέγχοι υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων στα τρόφιμα

Στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών ουσιών θα συνεχιστούν και κατά το έτος 2016 οι έλεγχοι για την ύπαρξη ή μη υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε οπωροκηπευτικά.

φρουτα (1)

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, οι δειγματοληψίες πραγματοποιούνται σε όλους τους χώρους που διακινούνται αυτά τα προϊόντα, δηλαδή σε λαϊκές αγορές, σε υπεραγορές (supermarkets), σε οπωροπωλεία, σε αποθήκες εμπόρων, σε συσκευαστήρια.

Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για το έτος 2015:

Τα δείγματα ελήφθησαν από λαϊκές αγορές των Δήμων Αγρινίου & Ι.Π. Μεσολογγίου, διάφορα οπωροπωλεία και υπεραγορές της περιοχής ευθύνης μας και όλα αφορούσαν σε είδη συμβατικής καλλιέργειας. Τα δείγματα ήταν τα περισσότερα προέλευσης Αιτωλοακαρνανίας.

Από τα συνολικά σαράντα πέντε (45) δείγματα που ελέγχθηκαν, ανευρέθηκαν υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων σε πέντε (5) δείγματα.

Σε αυτές τις παραπάνω περιπτώσεις έχουν κινηθεί οι διαδικασίες που περιγράφονται από το Ν. 4036/2012 (Α΄8) για τη διερεύνηση της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων και οι φάκελοι των υποθέσεων είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Όσον αφορά τους παραγωγούς, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

  1. θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων και να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες εφαρμογής που αναγράφονται στις ετικέτες των συσκευασιών για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
  2. να χρησιμοποιούν εγκεκριμένα για την καλλιέργεια που το χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα
  3. να μην υπερβαίνουν τις συνιστώμενες δόσεις των γεωργικών φαρμάκων όπως αυτές αναγράφονται στις ετικέτες τους
  4. να μην συγκομίζουν τα προϊόντα τους σε χρονικό διάστημα μικρότερο από αυτά που αναγράφει η ετικέτα του γεωργικού φαρμάκου
  5. να προμηθεύονται κατά την αγορά των γεωργικών φαρμάκων του Εντύπου Λιανικής Πώλησης το οποίο είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν για τρία (3) χρόνια στο αρχείο τους
  6. να διατηρούν ημερολόγιο αγρού στο οποίο να γίνεται καταγραφή της χρήσης των γεωργικών φάρμακων και να φυλάσσουν τα τιμολόγια αγοράς τους

Ιδιαίτερο δε βάρος θα πρέπει να δοθεί και από τους εμπόρους λιανικής πώλησης οπωροκηπευτικών στην ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, ώστε σε περίπτωση εύρεσης υπολειμμάτων, να μπορεί να βρεθεί δια μέσου νόμιμων παραστατικών ο παραγωγός. Σε διαφορετική περίπτωση οι κυρώσεις θα επιβληθούν στους ίδιους.