Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 08 Μαΐου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Καταργείται το αφορολόγητο των άμεσων ενισχύσεων

Προς κατάργηση οδεύει το περιβόητο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ για τις άμεσες ενισχύσεις, που λαμβάνουν οι αγρότες μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε.

τρακτερ

Με τροπολογία της τελευταίας στιγμής που κατέθεσε η κυβέρνηση στο νέο ασφαλιστικό – φορολογικό νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί σήμερα από την Βουλή πλέον θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα.

Συγκεκριμένα, με την εν λόγω τροπολογία, στο φορολογητέο εισόδημα των αγροτών θα συμπεριλαμβάνεται ολόκληρη η βασική ενίσχυση ενώ το πρασίνισμα και η συνδεδεμένη μένουν εκτός φορολόγησης εφόσον δεν ξεπερνούν τα 12.000 ευρώ. Βέβαια, προς το παρόν την γλυτώνουν οι αποζημιώσεις, για τις οποίες διευκρινίζεται πως παραμένουν στο σύνολό τους αφορολόγητες.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις του Β’ Πυλώνα της ΚΑΠ το καθεστώς παραμένει αβέβαιο, καθώς δεν υπάρχει καμία αναφορά πλέον για αυτές, εκτός αν μέχρι το τέλος της ψηφοφορίας υπάρξει κάποια νομοτεχνική βελτίωση!

Συγκεκριμένα, στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής:

«Ειδικά για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα Ι της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 ευρώ) οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα».

Αφορολόγητο βάσει τέκνων

Πέρα από τις διευκρινίσεις για το αγροτικό εισόδημα, με την ίδια τροπολογία επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες που ήθελαν το αφορολόγητο να συναρτάται πλέον με την οικογενειακή κατάσταση του φορολογούμενου καθώς την έκπτωση φόρου των 2.000 ευρώ (από το αφορολόγητο των 9.091 ευρώ) θα τη δικαιούνται μόνο όσοι αγρότες, μισθωτοί και συνταξιούχοι έχουν τουλάχιστον δύο προστατευόμενα τέκνα.

Για τους υπόλοιπους το αφορολόγητο θα μειώνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων.

Αναλυτικότερα, για τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, η τροπολογία προβλέπει έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για φορολογούμενους με τρία ή περισσότερα παιδιά (αφορολόγητο 9.545 ευρώ), 2.000 ευρώ για φορολογούμενο με δύο παιδιά (αφορολόγητο 9.100 ευρώ), 1.950 ευρώ (αφορολόγητο 8.863 ευρώ) για φορολογούμενο με ένα παιδί και έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ (αφορολόγητο 8.636 ευρώ) για φορολογούμενο χωρίς παιδιά.

Οι μικρές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία

Επίσης, με την εν λόγω τροπολογία, αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης για τις μικρές – αγροτικές και άλλες – επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία.

Συγκεκριμένα, επιβαρύνονται περαιτέρω και οι μικρές επιχειρήσεις με αύξηση του συντελεστή φορολόγησης στο 29%, έναντι 26% που ισχύει σήμερα για κέρδη έως 50.000 ευρώ και 33% για υψηλότερα ποσά.

Για περισσότερα δείτε εδώ την τροπολογία