Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Την επέκταση του εργοστασίου ελιάς στην τυποποίηση σχεδιάζει ο Α.Σ. "Ένωση Αγρινίου"

Τα πρώτα αποτελέσματα στην ποιότητα της παραγόμενης επιτραπέζιας ελιάς (ποικιλία: Κονσερβολιά) έχουν ήδη φανεί από το τριετές πρόγραμμα ΟΕΦ, που εφαρμόζει εδώ και ένα χρόνο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός "Ένωση Αγρινίου", με σύμβουλο την εταιρεία Food Standard.

ελιές-εν-4 - Αντίγραφο

Σε επίσκεψη του Agro24 και άλλων δημοσιογράφων στις πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις της Ένωσης στη Σπολάιτα, ο πρόεδρος της οργάνωσης, Θωμάς Κουτσουπιάς, και η διευθύντρια του εργοστασίου, Ακριβή Κούκη, μας αποκάλυψαν ότι το επόμενο βήμα είναι η επέκταση του εργοστασίου με την κατασκευή ενός σύγχρονου τυποποιητηρίου, προκειμένου να παράγονται μικρές συσκευασίες ελιάς, κυρίως σε βάζο.

Βέβαια, το κόστος είναι πολύ υψηλό και αυτή τη στιγμή εκτιμάται στο 1 εκατ. ευρώ. Οπότε σε αυτή την φάση η Ένωση και η Ομάδα Ελαιοπαραγωγών, που έχει συστήσει με 1600 μέλη, προχωρά σε βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος και σε μικρές παρεμβάσεις ανανέωσης του εξοπλισμού του υπάρχοντος εργοστασίου, μέχρι να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί από άλλο πρόγραμμα ή τον Αναπτυξιακό για την επέκταση.

Το Πρόγραμμα Εργασίας (σύμφωνα με τον Καν. [ΕΕ] 611/2014) που υλοποιεί η Ένωση Αγρινίου ως Οργάνωση Παραγωγών ΟΕΦ

 • Αυξημένη εμπειρία και αποτελεσματικότητα σε θέματα υλοποίησης και αξιοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων, καθώς συμμετέχει για 3η τριετία (2009-2012 & 2012-15) σε Πρόγραμμα Εργασίας ως Οργάνωση Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ)
 • Η Ομάδα Παραγωγών του ΑΣ “Ένωσης Αγρινίου” απαρτίζεται από 1.600 μέλη και συμμετέχει εκ νέου στο Πρόγραμμα Εργασίας σύμφωνα με τον Καν. 611/2014 για την τριετία 2015-2018.
 • Στόχος, η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της ελαιοκαλλιέργειας και η δημιουργία προστιθέμενη αξία για τα προϊόντα μέσα από στοχευμένες δράσεις όπως:
  1. Ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στους 1.600 ελαιοπαραγωγούς της Ο.Ε.Φ σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα AGRO 2.1 & AGRO 2.2/3
  2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος βιολογικής καλλιέργειας (στο 20% της Ο.Ε.Φ.)
  3. Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας [έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος και εκπαιδεύσεις των παραγωγών της Ομάδας σε θέματα μείωσης του ανθρακικού αποτυπώματος]. Σύμφωνα με το ΠΕ, έχει προγραμματιστεί ο υπολογισμός ετησίως των εκλυόμενων ποσοτήτων του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται στο χωράφι από 500 ελαιοπαραγωγούς της ομάδας ΣΟΔ με τη χρήση ερωτηματολογίων
  4. Ψηφιοποίηση διαδικασιών συμβολαιακής γεωργίας
  5. Παροχή τεχνικής βοήθειας για τη διασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και της ποιότητας της επιτραπεζιας ελιας κατά την παραλαβή και αποθήκευση. Επιπλέον, προβλέπεται η βελτίωση του εξοπλισμού του τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς και η αποκατάσταση δεξαμενών της Ο.Ε.Φ
  6. Σύστημα Ιχνηλασιμότητας σε 2 επίπεδα: παραγωγού και τυποποιητηρίου επιτραπέζιας ελιάς το οποίο θα πιστοποιείται ετησίως από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης με σκοπό τη διαφύλαξη της ποιότητας της Κονσερβολιάς Αγρινίου
  7. Συστήματα πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει η αρμόδια εθνική αρχή

agro24.gr