Ένωση Αγρινίου

Σάββατο, 12 Μαρτίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Περιορισμός χρήσης αντιβιοτικών στη γεωργία

Η χρήση των υφιστάμενων αντιμικροβιακών φαρμάκων πρέπει να περιοριστεί ενώ χρειάζεται να αναπτυχθούν νέα φάρμακα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανθεκτικότητα των μικροβίων στα σημερινά αντιβιοτικά.

Στην ψηφοφορία τους επί της επικαιροποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας για τα κτηνιατρικά φάρμακα, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν την απαγόρευση της παροχής συλλογικών και προληπτικών αντιβιοτικών αγωγών στα ζώα, και την υιοθέτηση μέτρων ενίσχυσης της έρευνας για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

"Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι ο κόσμος μπορεί να βυθιστεί σε μία μετά-αντιβιοτική εποχή όπου η ανθεκτικότητα των μικροβίων θα προκαλεί ετησίως περισσότερους θανάτους από τον καρκίνο. Έφτασε λοιπόν η ώρα να αναλάβουμε ισχυρή δράση και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του", δήλωσε η εισηγήτρια Françoise Grossetête (ΕΛΚ, Γαλλία).

Τα κτηνιατρικά φάρμακα δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμεύουν για τη βελτίωση της απόδοσης ή να αντισταθμίζουν την μη επαρκή και φτωχή κτηνοτροφία, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ζητούν τον περιορισμό της προφυλακτικής χρήσης αντιμικροβιακών (φάρμακα που δίνονται δηλαδή προληπτικά, εν απουσία κλινικών συμπτωμάτων κάποιας λοίμωξης) σε μεμονωμένα ζώα και μόνο όταν αυτό δικαιολογείται πλήρως από τον κτηνίατρο.

Για να αντιμετωπιστεί η μικροβιακή αντοχή, ο αναθεωρημένος νόμος θα εξουσιοδοτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ορίζει τα αντιμικροβιακά που θα πρέπει να προορίζονται μόνο για τη θεραπεία ανθρώπων.

Καινοτομία

Για την ενίσχυση της έρευνας σε νέα αντιμικροβιακά φάρμακα, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την παροχή κινήτρων, όπως μεγαλύτερες περίοδοι προστασίας για την τεχνική τεκμηρίωση των νέων φαρμάκων, εμπορική προστασία των καινοτόμων δραστικών ουσιών, και προστασία των σημαντικών επενδύσεων σε δεδομένα που δημιουργούνται για τη βελτίωση ενός υπάρχοντος αντιμικροβιακού προϊόντος ή για την παραμονή του στην αγορά.

Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν επίσης την Πέμπτη επί μίας έκθεσης του εισηγητή Claudiu Ciprian Tănăsescu (Σοσιαλιστές, Ρουμανία), για την τροποποίηση ενός άλλου νόμου που αποσκοπεί στη βελτίωση της αδειοδότησης των κτηνιατρικών φαρμάκων που πρόκειται να αποσυνδεθούν από τα φάρμακα που προορίζονται για τους ανθρώπους.

Επόμενα βήματα

Και οι δύο προτάσεις ψηφισμάτων υιοθετήθηκαν με ανάταση χειρός και τώρα οι δύο εισηγητές θα ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή  με στόχο την επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση.


Η νομοθετική πρόταση για τα αντιμικροβιακά αποσκοπεί:

  • στην αύξηση της διαθεσιμότητας των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
  • στη μείωση της γραφειοκρατίας
  • στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας
  • στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς
  • στην αντιμετώπιση του κινδύνου που προκαλεί η μικροβιακή αντοχή (AMR) για τη δημόσια υγεία

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων προειδοποίησε πρόσφατα ότι τα βακτήρια στον άνθρωπο, τα τρόφιμα και τα ζώα εξακολουθούν να παρουσιάζουν αντίσταση στα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιμικροβιακά. Οι επιστήμονες λένε ότι η αντίσταση στην σιπροφλοξασίνη, ένα αντιβιοτικό που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη θεραπεία των λοιμώξεων στους ανθρώπους, είναι πολύ υψηλή σε Campylobacter, μειώνοντας έτσι τις επιλογές για αποτελεσματική θεραπεία των σοβαρών λοιμώξεων που προέρχονται από τρόφιμα. Το πολυανθεκτικό βακτήριο Salmonella συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη.