Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κατανομή αδιάθετων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών

Σε Οργανώσεις Παραγωγών και μη μέλη Οργανώσεων Παραγωγών ως μέτρο στήριξης λόγω απαγόρευσης εισαγωγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία.

κηπευτικά (2)

Yπογράφηκε από τους Αναπληρωτές Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκο Μπόλαρη και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα. Θεανώ Φωτίου Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 3320/89565/13-08-2015 (Β΄ 1765) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με ‘‘Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού(ΕΕ) 1369/2015 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της (ΕΕ) 1031/2014 “σχετικά με τη θέσπιση συμπληρωματικών προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης στους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών», λόγω της απαγόρευσης εισαγωγής ορισμένων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των οπωροκηπευτικών, από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία που επέβαλε η ρωσική κυβέρνηση.

Με την εν λόγω απόφαση, αλλάζει το σύστημα κατανομής των επιλέξιμων ποσοτήτων, ανάμεσα στις Οργανώσεις Παραγωγών (ΟΠ) και τα μη μέλη ΟΠ, ώστε η ανακατανομή των αδιάθετων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών να γίνει με το σύστημα «εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα» και να επιτευχθεί άμεση απορρόφηση των αδιάθετων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών.