Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές Σεπτεμβρίου

Άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Σεπτεμβρίου 2015.

φ-β ενωση ΦΜ (2)

Με τις νέες εντολές προς τις Τράπεζες θα εξοφληθούν 3.325 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 2.878,77 € (26% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Σεπτέμβριο).