Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2016 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διαχείριση αμπελουργικού δυναμικού 

Υπουργική Απόφαση για την διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης.

αμπέλια (1)

Με την εν λόγο απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013 και (Ε.Ε.) αριθμ. 2015/561.

Πιο αναλυτικά με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα εξής:

α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αναφύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.
β) η διαδικασία ελέγχου και η υποβολή κυρώσεων των μη εγκεκριμένων αμπελοφυτεύσεων.
γ) οι εκτάσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων.
δ) η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης συγκομιδής και η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου.
ε) η υποχρέωση ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.