Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Eξόφληση Ιουλίου–Αυγούστου

Με διαδοχικές εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ ολοκλήρωσε την εξόφληση και των υπολοίπων τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Ιουλίου 2015.

φβ εα φμ  (2)

Παράλληλα άρχισε η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Αυγούστου 2015. Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν 7.200 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 7.164,45€ (55% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Αύγουστο).