Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές 156 εκατ. ευρώ

Στις 18/12/2015 και στις 21/12/2015 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 103.757.371,77 € και 12.856.796,40 € αντίστοιχα:

φ.μ. ενωση (7) - Αντίγραφο

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 18/12/2015 και 21/12/2015

Στις 15/12/2015, 16/12/2015 και 17/12/2015 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 7.804.644,73 €, 10.760.454,55 € και 20.529.060,94 € αντίστοιχα:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 15/12/2015, 16/12/2015 και 17/12/2015