Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Σε εκκρεμότητα… οι εκκρεμότητες!

Από Δευτέρα σε Παρασκευή …και πάει λέγοντας! Ακόμα απλήρωτοι οι παραγωγοί για τις εκκρεμότητες της Εξισωτικής απ’ το 2008 έως το 2014 και για τα Βιολογικά του 2012-2013.

κτήμα 2 Φ. Μπ.  (1) - Αντίγραφο

Παρήλθε και η 15 Δεκεμβρίου, ημερομηνία που η ηγεσία του ΥπΑΑΤ είχε, ύστερα από αλλεπάλληλες χρονικές μεταθέσεις, ανακοινώσει ως καταληκτική για τις πληρωμές των εκκρεμοτήτων… και αντί χρημάτων το υπουργείο εξ-έδωσε μια ακόμα απόφαση!

Σύμφωνα μ’ αυτή, εγκρίνεται η  πίστωση ύψους μέχρι 9.702.311,80 € από τον τακτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2015 για τη συμπληρωματική χρηματοδότηση των Μέτρων 211 και 212 της Εξισωτικής Αποζημίωσης του Π.Α.Α. 2007−2013, για την πληρωμή δαπανών των ετών 2008−2013 (εκκρεμότητες) λόγω διορθώσεων.

Αναλυτικά, ανά Μέτρο το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης κατανέμεται ενδεικτικά ως εξής:

  1. Μέτρο 211: μέχρι 7.237.914,56 €.
  2. Μέτρο 212: μέχρι 2.464.397,24 €.

Σε περίπτωση εξάντλησης της κατανεμηθείσας Δημόσιας Δαπάνης σε ένα από τα δύο Μέτρα, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μέρους ή του συνόλου της κατανεμηθείσας Δημόσιας Δαπάνης του άλλου Μέτρου.

Η έκδοση της εν λόγο υπουργικής απόφασης ουδόλως ικανοποιεί τους παραγωγούς, οι οποίοι, όχι αδικαιολόγητα, είναι πλέον ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως προς τις ανακοινώσεις και τα χρονοδιαγράμματα του υπουργείου. Άλλωστε, την ενίσχυση που δικαιούνται και που καθυστερεί χρόνια τώρα ζητάνε, προκειμένου να μπορέσουν να παραμείνουν στην παραγωγική διαδικασία και να ανταπεξέλθουν στα πρόσθετα εμπόδια που εξ ορισμού υπάρχουν στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Όχι αποφάσεις και ανακοινώσεις που τους αφήνουν πια παγερά αδιάφορους.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, λογικά, δεν θα καθυστερήσουν πολύ οι πληρωμές των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν απ’ το 2008 στην καταβολή της Εξισωτικής Αποζημίωσης. Δεν μπορούμε, όμως, να πούμε το ίδιο και για τις πληρωμές στη Βιολογική Κτηνοτροφία του 2012 και του 2013, καθώς και στη Βιολογική Γεωργία του 2013, για τις οποίες, πληρώθηκαν μόλις προχθές 282 παραγωγοί σε όλη τη χώρα, για τους δε υπολοίπους δεν υπάρχει καμιά επίσημη ενημέρωση.