Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές 38 εκατ. ευρώ

Στις 24/12/2015 και στις 28/12/2015 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 7.559.728,39 € και 16.934.768,70 € αντίστοιχα:

οπεκεπε (1)

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 24/12/2015 και 28/12/2015

Στις 22/12/2015 και στις 23/12/2015 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 4.860.733,76 € και 8.470.230,21 € αντίστοιχα:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 22/12/2015 και 23/12/2015