Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση Ιουλίου

Ο ΛΑΓΗΕ έδωσε σήμερα νέες εντολές στις Τράπεζες για εξόφληση τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2015.

φβ εα φμ  (2)

Με τις σημερινές εντολές θα εξοφληθούν επιπλέον 2.000 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 7.798,36 € οπότε θα έχει πλέον εξοφληθεί το 58% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο.