Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 09 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ενισχυμένες οι εξισωτικές αποζημιώσεις 2014 και 2015

Στα 7.500 ευρώ θα είναι το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης, με τα βοσκοτόπια στα 20 ευρώ ανά στρέμμα, σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2636/Β/7.12.2015.

κατσίκια ΦΜ-ΕΑ (6) - Αντίγραφο

Όπως σημειώνεται η συμμετοχή των κοινοτικών κονδυλίων στην αποπληρωμή των δικαιούχων θα είναι αυξημένη, με την Ε.Ε. να καλύπτει έως 95% της δαπάνης.

Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση το ετήσιο ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης για τις ορεινές περιοχές (Μέτρο 211) για τα έτη εφαρμογή 2014-2015, διαμορφώνεται ως εξής:

Δικαιούχοι Ανώτατα ποσά σε ευρώ ανά εκμετάλλευση για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015
Νέος Αγρότης 7500
Κάτοικος μικρών νησιών Αιγαίου 7000
Λοιποί δικαιούχοι 7000

Ποσά σε ευρώ/στρέμμα για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015

Τρόπος αξιοποίησης της έκτασης Νέοι αγρότες έως 40 ετών Λοιποί δικαιούχοι
Με πράσινο πιστοποιητικό Νέοι γεωργοί ή/και διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης Μικρών νησιών Αιγαίου του Καν. 1405/06 Λοιπών περιοχών
Ζωοτροφές Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ψυχανθή σιτηρά. Είδη εκτός διατροφής 17,5 15,6 13,8 12,5
Λοιπές καλλιέργειες 10 10 10 10
Βοσκότοποι 20 20 20 20

Μειονεκτικές περιοχές (Μέτρο 212)

Το ετήσιο ποσό της εξισωτικής αποζημίωσης για τις μειονεκτικές περιοχές (Μέτρο 212) για τα έτη εφαρμογή 2014-2015, διαμορφώνεται ως εξής

Δικαιούχοι Ανώτατα ποσά σε ευρώ ανά εκμετάλλευση για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015
Νέος Αγρότης 7000
Κάτοικος μικρών νησιών Αιγαίου 6500
Λοιποί δικαιούχοι 6500

Ποσά σε ευρώ/στρέμμα για τα έτη εφαρμογής 2014 και 2015

Τρόπος αξιοποίησης της έκτασης Νέοι αγρότες έως 40 ετών Λοιποί δικαιούχοι
Με πράσινο πιστοποιητικό Νέοι γεωργοί ή/και διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης Μικρών νησιών Αιγαίου του Καν. 1405/06 Λοιπών περιοχών
Ζωοτροφές Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά ψυχανθή σιτηρά. Είδη εκτός διατροφής 13,5 12 10 10
Λοιπές καλλιέργειες 9 9 9 9
Βοσκότοποι 15 15 15 15

Για περισσότερα δείτε εδώ το ΦΕΚ 2636/Β/7.12.2015

paseges.gr