Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Άνοιγμα ιδιωτικής αποθεματοποίησης χοίρειου κρέατος

Κάθε αίτηση αφορά ελάχιστη ποσότητα τουλάχιστον 10 τόνων προϊόντων χωρίς κόκαλα και 15 τόνων άλλων προϊόντων.

χοιρ (1)

Σε συνέχιση της ψήφισης του υπ’ αριθµ. (ΕΕ) 2015/2334 Εκτελεστικού Κανονισµού της Επιτροπής, χορηγείται ενίσχυση για ιδιωτική αποθεµατοποίηση στον τοµέα του χοίρειου κρέατος σε ενδιαφερόµενους αποθεµατοποιητές που θα υποβάλλουν αιτήσεις από 4 Ιανουαρίου 2016, για υπογραφή σχετικής σύµβασης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 187062/2011 (ΦΕΚ Β’2504).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Λειτουργίας Αγοράς και Εφαρµογής Παρεµβάσεων της ∆./νσης Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στην κα Κουτρή Αλεξάνδρα (τηλ. 210/8802626, ∆οµοκού 5 10445 Αθήνα).