Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Χρηματικά βοηθήματα σε πολύτεκνες αγρότισσες

Ξεκινά το Πρόγραµµα Παροχής Χρηµατικών Βοηθηµάτων σε Πολύτεκνες Μητέρες του Λογαριασµού της Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.

ογα (2)

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την 23.11.2015 και θα διαρκέσει µέχρι και την 4.12.2015 και αφορά 1.500 πολύτεκνες µητέρες ασφαλισµένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης ή συνταξιούχους του ΟΓΑ, ασφαλιστικά ενήµερες ή που έχουν υπαχθεί σε ρύθµιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθµισης, που έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαµα, ηλικίας µέχρι 18 ετών ή µέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Όλα τα ανωτέρω αναφερόµενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ µε ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συµµετοχή στο πρόγραµµα. Στις πολύτεκνες αγρότισσες µητέρες που έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα καταβληθεί χρηµατικό ποσό 1.000 €. Η δικαιούχος πολύτεκνη αγρότισσα µητέρα µπορεί να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Η ∆ιοίκηση του ΟΓΑ επισηµαίνει ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις συµµετοχής στο πρόγραµµα ξεπερνούν τις 1.500, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση. Προτεραιότητα στην κλήρωση έχουν οι πολύτεκνες µητέρες, οι οποίες δεν κληρώθηκαν στο προηγούµενο πρόγραµµα.

Για πληροφορίες σχετικά µε τους δικαιούχους, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε χρήσιµη και αναγκαία πληροφορία σχετικά µε το ανωτέρω πρόγραµµα, µπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr (Προγράµµατα Αγροτικής Εστίας).