Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνεχίζεται η κατάρτιση των παραγωγών

Βασικές οδηγίες για την αγορά και χρήση φυτοφαρμάκων.  

σεμινάρια εα (6)

Με βάση τα προβλεπόμενα απ’ το Εθνικό Σχέδιο Δράσης ξεκίνησαν και συνεχίζονται καθημερινά στα κεντρικά γραφεία της Ένωσης Αγρινίου τα μαθήματα κατάρτισης των παραγωγών για την απόκτηση πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων.

Η απόκτηση του πιστοποιητικού είναι πλέον υποχρεωτική για όσους χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα, ενώ, σημαντικό είναι να επισημανθεί, ότι εξίσου μεγάλη προσοχή απαιτείται κατά την προμήθειά τους.

Η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο από 1.000 έως 30.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής διπλασιασμό. Προβλέπεται ακόμη η κατάσχεση των παράνομων προϊόντων και επιβολή φυλάκισης από τρεις μήνες έως ένα έτος. 

Επιπλέον, οι παραγωγοί στερούνται τις ενισχύσεις και στην περίπτωση διαπίστωσης κατοχής, διακίνησης ή χρήσης αυτών των προϊόντων δεν λαμβάνουν όλες τις επιδοτήσεις στο σύνολό τους και χάνουν ακόμα και τα δικαιώματά τους.

Τι πρέπει να προσέχουν οι παραγωγοί κατά την αγορά:

-Η ετικέτα πρέπει να είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα - Να αναγράφεται ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά) του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Η ετικέτα να αναγράφει τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας (άδειας διάθεσης στην αγορά).

- Να αναγράφει όλες τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης και προφυλάξεις στην ελληνική γλώσσα.

- Να αναφέρεται ότι πρόκειται για Εντομοκτόνο, Μυκητοκτόνο, κλπ., καθώς επίσης και οι επιβλαβείς οργανισμοί που καταπολεμά. Πωλούνται μόνον από επίσημα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων

- Μόνον καταστήματα που διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα επιτρέπεται να πωλούν γεωργικά φάρμακα. Ζήτησε συμβουλές για τη χρήση του. Ζητάτε πάντα τιμολόγιο ή απόδειξη πώλησης

-Το τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης τεκμηριώνει την νόμιμη αγορά των προϊόντων.

-Ελέγξτε ότι στο τιμολόγιο αναφέρεται ακριβώς το γεωργικό φάρμακο που αγοράσατε. Να είστε προσεκτικοί όταν τα γεωργικά φάρμακα πωλούνται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε σχέση με τα άλλα ίδια γεωργικά φάρμακα

- Τα παράνομα αγνώστου ποιότητας γεωργικά φάρμακα, είναι πάντα πολύ φθηνότερα όλων των νόμιμων. Μπορούν ωστόσο να καταστρέψουν την καλλιέργεια γιατί κανείς δεν εγγυάται για το περιεχόμενό τους.

Σε περίπτωση αμφιβολίας απευθυνθείτε αμέσως στις τοπικές αρχές. Επαναλαμβάνουμε ότι η διακίνηση και πώληση παράνομων γεωργικών φαρμάκων τιμωρούνται με πρόστιμα, ποινές φυλάκισης και απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων. Για οποιαδήποτε απορία, συμβουλή και για κάθε υποστήριξη, οι αγρότες μας μπορούν να απευθύνονται στην Ένωση Αγρινίου και στο κατάστημα φυτοπροστατευτικών, στην οδό Παπαϊωάννου 23, στο πάρκινγκ των καπναποθηκών Παπαπέτρου. Μπορούν ακόμη να επικοινωνούν στο 2641.0.69012.

Στο κατάστημά μας, οι παραγωγοί θα βρουν στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές τα σκευάσματα που ταιριάζουν στην καλλιέργειά τους, λαμβάνοντας ταυτόχρονα την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη από το εξειδικευμένο μας προσωπικό.

Τι πρέπει να προσέχουν οι παραγωγοί κατά τη χρήση:

Απαραίτητη είναι η καλή κατανόηση των οδηγιών χρήσης. Αν αυτές αναφέρουν, όπως κατά κανόνα συμβαίνει, ότι οι χρήστες δεν πρέπει να έρθουν σε άμεση επαφή με τη χημική ουσία (δέρμα, μάτια,  αναπνευστικό σύστημα), θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα (ειδική αδιάβροχη στολή, γάντια, μάσκα και μπότες).

Κατά την προετοιμασία του σκευάσματος-διαλύματος, απαγορεύεται το κάπνισμα και η τροφή. Οι δόσεις και οι αναλογίες θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα, καθώς μεγαλύτερη δόση δεν φέρνει καλύτερα αποτελέσματα.

Ο ψεκασμός πρέπει να γίνεται με τα κατάλληλα μέσα και πάντα σύμφωνα με τη φορά του ανέμου.

Ακόμη, οι παραγωγοί οφείλουν να μην πετάνε  σε τυχαία μέρη κουτιά και υπολείμματα συσκευασίας φυτοφαρμάκων, καθώς αυτό μπορεί να συμβάλει στη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα.

Εξίσου σημαντικό είναι η αποφυγή της πρόωρης συλλογής και η παράλληλη διάθεση στην αγορά του προϊόντος, καθώς αν δεν περάσει το καθορισμένο για κάθε καλλιέργεια και χημική ουσία χρονικό διάστημα, υπάρχουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.