Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι πρόσφατες πληρωμές

Στις 19/11/2015 και στις 20/11/2015 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.983.603,62 € και 1.564.922,42 € αντίστοιχα:

οπεκεπε (1)

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 19/11/2015 και 20/11/2015

Στις 17/11/2015 και στις 18/11/2015 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 1.181.344,11 € και 3.069.261,38 € αντίστοιχα:

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 17/11/2015 και 18/11/2015