Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 05 Νοεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Η ΠΑΣΕΓΕΣ για το “non-paper”

Λανθασμένη εθνική επιλογή η οικονομική επιβάρυνση του πρωτογενούς τομέα.

τρακτερ - Αντίγραφο

Η ΠΑΣΕΓΕΣ, με αφορμή το “non-paper” που διέρρευσε η Κυβέρνηση για τη φορολογία των αγροτών και προκειμένου να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις και οδηγούμαστε στον κοινωνικό αυτοματισμό να στρέφεται η μία τάξη εναντίον της άλλης, επισημαίνει τα παρακάτω:

Αποτελεί λανθασμένη εθνική επιλογή, ανακολουθία και αντίφαση όλοι οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων την τελευταία 5ετία να επισημαίνουν ότι η επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας θα προκύψει από την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και να νομοθετούν προς αντίθετη κατεύθυνση με συνέπεια:

 • τη δραματική μείωση της παραγωγικής βάσης του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα στη χώρα μας,
 • τη μείωση της αξίας της αγροτικής παραγωγής,
 • τη μείωση του αγροτικού εισοδήματος,
 • την αύξηση της αξίας των εισροών της αγροτικής παραγωγής,
 • την αύξηση της αξίας των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων και
 • τη μείωση της αξίας των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων.

Με βάση τα εξής δεδομένα:

α) ότι η αξία της αγροτικής παραγωγής στη χώρα μας κυμαίνεται μεταξύ 9-10 δις ευρώ ετησίως.

β) ότι η αξία των εισροών της αγροτικής παραγωγής φθάνει τα 5,5 δις ευρώ περίπου.

γ) ότι το ετήσιο αγροτικό εισόδημα διαμορφώνεται στα 3,5 – 4,5 δις ευρώ.

δ) ότι η αξία των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων ήταν 6 δις ευρώ το 2009 και 4,8 δις ευρώ το 2013.

ε) ότι η αξία των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων μας ήταν 3,8 δις ευρώ το 2009 και αυξήθηκε στα 4,8 δις ευρώ το 2013, είναι βέβαιο ότι με τα όσα προβλέπονται στα νέα φορολογικά – ασφαλιστικά μέτρα των αγροτών και συγκεκριμένα:

 • Φορολόγηση επιδοτήσεων με κατάργηση του αφορολόγητου ποσού μέχρι 12.000 ευρώ.
 • Επιβάρυνση κόστους των εισροών με αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ από 13% στο 23%.
 • Τριπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών των αγροτών στον ΟΓΑ.
 • Σταδιακή κατάργηση καταβολής της επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου.
 • Αύξηση εισφοράς αλληλεγγύης από 0,7% στο 8% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος.
 • Αύξηση φορολογικού συντελεστή από 13% στο 20% για το 2016 και 26% από το 2017 και μετά.
 • Αύξηση φορολογικού συντελεστή από 10% στο 13% για τα αγροτικά αυτοκίνητα.
 • αύξηση της προκαταβολής φόρου.
 1. Το αγροτικό ΑΕΠ θα μειωθεί όπως θα μειωθεί και η συμμετοχή του ως ποσοστό στο  εθνικό ΑΕΠ,
 2. η επιδιωκόμενη επάρκεια σε αγροτικά – κτηνοτροφικά προϊόντα θα μειωθεί,
 3. θα αυξηθούν οι εισαγωγές και θα μειωθούν οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.

Η Επιτροπή της ΠΑΣΕΓΕΣ που εξουσιοδοτήθηκε από το Δ.Σ. που συνεδρίασε στις 02/11/2015 θα εξειδικεύσει – αναλύσει τα όσα προβλέπονται σε κυβερνητικές αποφάσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας  και θα προτείνει συγκεκριμένα μέτρα φορολόγησης των αγροτών.

Το Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ θεωρεί ότι η τήρηση των βιβλίων εσόδων – εξόδων για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των αγροτών είναι προς όφελος αυτών, γιατί κάθε αγρότης  πρέπει να φορολογείται ανάλογα με το καθαρό εισόδημα που εισπράττει από την αγροτική του δραστηριότητα - συνεκτιμωμένου του γεγονότος ότι οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι ασκούν «ένα επάγγελμα χωρίς στέγη» και αστάθμητοι παράγοντες (καιρικές συνθήκες κλπ) διαμορφώνουν μηδενικά ή ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα από χρονιά σε χρονιά.