Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρωμών συνέχεια

Στις 21/10/2015 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.840.423,95 €:

Φ.Μ.. e-ea.gr  (5) - Αντίγραφο

 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 21/10/2015

Στις 16, 19 και 20/10/2015 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2,950,923.28 €, 2,419,931.03 € και 2,667,964.89 € αντίστοιχα:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 16/10/2015, 19/10/2015 και 20/10/2015