Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Καθεστώς μικροκαλλιεργητών και αιτήσεις απένταξης

Ασφυκτικά περιθώρια-Τι πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί.

ένωση ΦΜ (2)

Η Ένωση Αγρινίου καλεί τους παραγωγούς που εντάχθηκαν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών και δεν επιθυμούν την παραμονή τους, να προσέρχονται στα κεντρικά μας γραφεία για την υποβολή αιτήματος απένταξης.

Ο σχετικός κατάλογος με τους ενταγμένους παραγωγούς στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών αναρτήθηκε απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι προθεσμίες για την απένταξη είναι ασφυκτικές.

Πλεονέκτημα της παραμονής:

Δεν συμμετέχει σε ελέγχους πρασινίσματος και πολλαπλής συμμόρφωσης.

Μειονέκτημα της παραμονής:

Σε περίπτωση αυξημένης ενίσχυσης (π.χ. λόγω σύγκλισης) θα εισπράξει ποσό έως τα 1250 €. (Στην περίπτωση  σύγκλισης βέβαια, το πρόβλημα θα προκύψει από το 2016, οπότε μπορεί τότε να κάνει αίτηση απένταξης).

Ο παραγωγός μπορεί να ζητήσει απένταξη από το καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, το 2015 ή κάθε μια από τις επόμενες χρονιές, αλλά μόνο μια φορά. Εφόσον απενταχθεί δεν μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του στο καθεστώς.

Υπενθυμίζουμε ότι μικρός καλλιεργητής θεωρείται ο ενεργός γεωργός, ο οποίος το 2015 κατέχει δικαιώματα βασικής ενίσχυσης και ο οποίος δικαιούται τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων ποσού ως 1.250 €.

Πιο αναλυτικά, ένας γεωργός, προκειμένου να συμμετέχει στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών, οφείλει το 2015 να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω δύο προϋποθέσεις:

Συμμετοχή στο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης το 2015. Το ποσό των άμεσων ενισχύσεων, που δικαιούται, δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.250 €. Στις άμεσες ενισχύσεις περιλαμβάνεται: η βασική ενίσχυση η πράσινη ενίσχυση και εφόσον ο γεωργός έχει αιτηθεί και δικαιούται τη χορήγηση των παρακάτω προαιρετικών ενισχύσεων: η ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας οι συνδεδεμένες ενισχύσεις η ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι.

Δείτε ΕΔΩ αν είστε ενταγμένοι στο καθεστώς των μικρών καλλιεργητών

Ακολουθεί η σχετική λίστα:

250-1250

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 2641.0.69034.