Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πρόωρες συντάξεις και πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

Με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων από το Εθνικό πλαίσιο ελέγχων, στάλθηκαν προς πληρωμή στην αρμόδια τράπεζα συνολικά 30.808 δικαιούχοι Πρόωρης Συνταξιοδότησης Αγροτών.

20120925PHT02714_original - Αντίγραφο

Το συνολικό ποσό πληρωμής των πρόωρων συντάξεων ανέρχεται σε  5.712.269,03 Ευρώ, που αφορούν υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2015.17/9/2015.

Επίσης, στις 16/09/2015 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 2.658.770,80 €:

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 16/09/2015