Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Πληρωμές ύψους 19,4 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση απ' το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τις 15 Σεπτεμβρίου έως και σήμερα πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πληρωμές συνολικού ύψους 19.471.659,44  Ευρώ.

δεντρο

Πιο αναλυτικά, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 1-  ΕΓΤΑΑ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΟ 112 -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

243.000,00

ΜΕΤΡΟ 121 -ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

1.915.123,77

ΜΕΤΡΟ 123. - Προστιθέμενη αξία στα γεωργικά και δασοκομικά προϊόντα

2.079.171,39

ΜΕΤΡΟ 125 -ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

1.996.116,65

ΠΡΟΩΡΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

5.712.269,03

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 1

11.945.680,84

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 2 - ΕΓΤΑΑ

ΔΑΣΩΣΗ

421.461,03

ΜΕΤΡΟ 226 - Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και καθιέρωση δράσεων πρόληψης

181.624,59

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

50.902,63

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΟΛΟΚΛΗΡ.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

354.818,77

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔ.ΕΛΑΙΩΝΑ

1.345.458,20

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 2

2.354.265,22

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3 - ΕΓΤΑΑ

ΜΕΤΡΟ 321 ΠΟΙΟΤ.ΖΩΗΣ ΑΓΡ.ΠΕΡΙΟΧΕΣ

199.693,06

ΜΕΤΡΟ 322 - Ανάπλαση και ανάπτυξη χωριών

61.893,90

ΠΔΕ-ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ- ΑΞΟΝΑΣ 3

578.546,47

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 3

840.133,43

ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4 - ΕΓΤΑΑ

LEADER ΟΜ.ΤΟΠ.ΔΡΑΣΗΣ

1.086.357,84

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΞΟΝΑ 4

1.086.357,84

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΤΑΑ

16.226.437,33

ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

1.172.129,20

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΛΙΟΥ

95.892,86

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

92.188,25

ΠΡΟΓΡ. ΔΡΑΣΤ.ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓ.ΦΟΡΕΩΝ

364.099,75

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΕΝΤΟΣ ΕΝΩΣΗΣ

228.959,32

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ -ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

431.715,71

 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΑ ΑΓΟΡΑΣ

2.384.985,09

ΠΛΗΡΜΕΣ ΕΤΑ 2007-2013

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΤΑ

812.140,52

ΜΟΝΙΜΗ ΠΑΥΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ

48.096,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19.471.659,44