Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμές στα φωτοβολταϊκά

Πληρωμές  έως 7.800 ευρώ στα φωτοβολταϊκά πάρκα.

φ-β Ένωση Αγρινίου

Η Ένωση Αγρινίου γνωστοποιεί τους παραγωγούς μέλη της ότι, ο ΛΑΓΗΕ έδωσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, εντολή  εξόφλησης των τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός  Μαΐου, παράλληλα με την εξόφληση των συμπληρωματικών τιμολογίων περασμένων μηνών.

Με την εν λόγο εντολή θα εξοφληθούν σε όλη τη χώρα χιλιάδες πάρκα συνολικού πληρωτέου ποσού έως 7.800 ευρώ, ποσό που πιθανότατα θα αυξηθεί τις επόμενες μέρες, οπότε και τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα για τους παραγωγούς.