Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι νέες πληρωμές από ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 08/09/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

οπεκεπε (1)

1.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Μοσχίδων Αναπαραγωγής 2011» με: Ποσό: 21.065,09 € Και πλήθος: 36

2.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Συμπληρωματική Πρόσθετη Ενίσχυση Μοσχίδων Αναπαραγωγής 2011» με: Ποσό: 9.464,00 € Και πλήθος: 22

3.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου 2011» με: Ποσό: 150.125,26 € Και πλήθος: 357

4.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Συμπληρωματική Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου 2011» με: Ποσό: 2.310,12 € Και πλήθος: 8

5.ΠΛΗΡΩΜΗ για την «Πρόσθετη Ενίσχυση Αιγοπρόβειου (μετακινούμενοι) 2011» με: Ποσό: 42.376,82 € Και πλήθος: 52

6.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 121"ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με: Ποσό: 136.046,77 € Και πλήθος: 5

Στις 07/09/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

1.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 132 "ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΕΩΡΓΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" με: Ποσό: 44.184,34 € Και πλήθος: 47

2.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 121 "ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ" με: Ποσό: 28.850,00 € Και πλήθος: 1

3.ΠΛΗΡΩΜΗ για Ενιαία "ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΑΙΩΝΩΝ" με: Ποσό:67.700,77 € Και πλήθος:401