Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Eξόφληση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Απριλίου 2015

Συνεχίζεται η εξόφληση, από το ΛΑΓΗΕ, τιμολογίων ΑΠΕ για παραγωγή Απριλίου 2015.

photo_gallery_fotovoltaika_17

Με τις νέες  εντολές που δόθηκαν σήμερα στις Τράπεζες θα εξοφληθούν επί πλέον 1.280 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 5.344€ (θα έχει δηλαδή εξοφληθεί το 37% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Απρίλιο).