Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2015 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προσοχή: Αναγκαία η προσκόμιση τιμολογίων

Μεγάλα οφέλη προκύπτουν για τον παραγωγό όταν οι συναλλαγές γίνονται με τιμολόγια, όταν δηλαδή είναι αυταπόδεικτα πραγματικές κι όχι εικονικές.

τιμολόγια

Στα παραδείγματα που παραθέτουμε ακολούθως, αποτυπώνεται με τον πλέον σαφή και ξεκάθαρο τρόπο ότι είναι προς όφελος του παραγωγού να ζητά και να καταχωρεί στη συνέχεια τα τιμολόγια αγοράς εφοδίων.

Το νέο φορολογικό καθεστώς, διαμορφώνει νέα δεδομένα με την αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ από το 13% στο 23% και στη φορολογία εισοδήματος από 13% φόρος και 27,5% προκαταβολή για την επόμενη χρήση, που ισχύει από 1/1/2014 έως 31/12/2014. Επίσης, επέρχονται αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος για τη χρήση του 2015, με συντελεστή φορολόγησης 26% και την υποχρέωση προκαταβολής φόρου στο 100%.

Οι αλλαγές αυτές είναι, βεβαίως, εξοντωτικές για τους αγρότες και το νέο φορολογικό καθεστώς ευθέως στρέφεται κατά αυτής καθ’ εαυτής της παραγωγής. Ωστόσο, η προσκόμιση τιμολογίων δύναται να απαλλάξει, δια της επιστροφής, τον υπόχρεο τήρησης βιβλίων αγρότη από ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής.

Φυσικά, η υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων είναι ή θα έπρεπε να είναι αυτονόητη πράξη. Η ανάγκη της επισήμανσής μας, έχει κυρίως να κάνει με το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό αγροτών δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα φορολογική πραγματικότητα, δεν κρατάει και δεν προσκομίζει τα παραστατικά, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ.

Αυτό που σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ο αγρότης μόνο ωφελημένος θα είναι αν συγκεντρώνει τα τιμολόγια για όλες τις αγορές του. Αυτό θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του φόρου εισοδήματος, άρα, ο αγρότης θα πρέπει να γνωρίζει πως όσοι δηλώνουν πρόθυμοι να τον «εξυπηρετήσουν» πουλώντας του εφόδια χωρίς τιμολόγιο, στην πραγματικότητα…τον κλέβουν. Και αυτόν και το κράτος. Και σε ότι αφορά το αυξημένο ΦΠΑ, αργά ή γρήγορα αυτό θα επιστραφεί στον παραγωγό, οπότε δεν έχει κάτι να χάσει.

Στην Ένωση Αγρινίου έχουμε αναπτύξει σχετικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Λογιστικής Εξυπηρέτησης, που αναλαμβάνει την πλέον ωφέλιμη για τον παραγωγό διεκπεραίωση των φορολογικών του υποθέσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, η συνεργασία και η προσαρμογή των ίδιων των παραγωγών.

Δείτε ορισμένα παραδείγματα, στα οποία αποτυπώνονται οι αλλαγές που έχουν επέλθει, αλλά και το όφελος του παραγωγού αν ζητήσει και καταχωρήσει τα τιμολόγια: 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1  
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  13% ΚΑΙ 27,5% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 18,000.00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Α΄ ΥΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 13,000.00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 5,000.00
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    5.000,00 Χ 13% 650.00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ  27,5% 178.75
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 828.75
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  26% ΚΑΙ 100% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 18,000.00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Α΄ ΥΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 13,000.00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 5,000.00
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    5.000,00 Χ 26% 1,300.00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 100% 1,300.00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 2,600.00
Η διαφορά του φόρου με την νεα κλίμακα φορολογίας θα είναι    2,600.00 - 878.75     =    1,721.25
Στο παράδειγμα 3  που ακολουθεί με ίδια ακαθάριστα έσοδα και λιγότερες δαπάνες - αγορές Α΄ υλών χωρίς
παραστατικά εξόδων που δεν έχει ο παραγωγός, αλλα έχει πληρώσει , η επιβάρυνση στον φόρο θα είναι
πολλύ μεγαλύτερη.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ  26% ΚΑΙ 100% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 18,000.00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΕΣ Α΄ ΥΛΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ 8,000.00
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 10,000.00
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ    10.000,00 Χ 26% 2,600.00
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ 100% 2,600.00
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ 5,200.00
Η διαφορά του φόρου και η επιβάρυνση του παραγωγού θα είναι 5,200.00 - 2.600.00   =     2,600,00  ευρώ
και ο λόγος που προκύπτει αυτή η διαφορά φόρου είναι το ότι  ο παραγωγός εχει πραγματοποιήσει τις
δαπάνες, αλλά δεν έχει πάρει τα απαραίτητα παραστατικά για να καταχωρήσει στα βιβλία του ως δαπάνες.
Εάν το ΦΠΑτων αγορών - εξόδων είναι στο 23%  από την μη παραλαβή παραστατικών  είναι
5.000,00 χ 23% φπα  = 1,150.00 ευρώ, που  δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός με το ΦΠΑ των  εκροών.
Η πρόσθετη επιβάρυνση σε φόρο και ΦΠΑ θα είναι συνολικά (2.600,00 + 1.150,00 )= 3.750,00 ευρώ.

Όπως σαφώς προκύπτει απ’ τα παραπάνω παραδείγματα και δη απ’ τη σύγκριση του δεύτερου παραδείγματος με το τρίτο, στο ενδεχόμενο που κάποιος παραγωγός προβεί σε αγορά εφοδίων χωρίς τιμολόγια, όταν θα κληθεί να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, θα εμφανίσει λογιστικά κέρδη, που στην πραγματικότητα δεν είχε ποτέ.

Αν, δηλαδή, τα έσοδά του είναι 18.000 ευρώ και τα έξοδα 13.000, θα φορολογηθεί για κέρδη 5.000 ευρώ, άρα θα πληρώσει 1.300 ευρώ, συν την προκαταβολή φόρου, άλλα 1.300 ευρώ.

Αν, όμως, προσκομίσει τιμολόγια μόνο για τις 8.000 ευρώ, έχει δηλαδή 5.000 ευρώ «μαύρες» αγορές εφοδίων,  οι 5.000 αυτές θα εμφανιστούν ως κέρδος και θα φορολογηθεί για 10.000 ευρώ, πληρώνοντας διπλάσιο φόρο, ήτοι 2.600 ευρώ, συν την προκαταβολή φόρου επίσης, άλλες 2.600 ευρώ.