Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 09 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πρόσκληση ΕΔΟΕΣ για εγγραφή νέων μελών

Ξεκίνησαν οι εγγραφές στην Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Εσπεριδοειδών.

φ.μπ. πορτοκάλια (2)
Ο Πρόεδρος του προσωρινού Δ.Σ. της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Εσπεριδοειδών, κ. Κωνσταντίνος Σκιαδάς, με ομόφωνη απόφαση του Προεδρείου της, απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους συνεταιριστικούς και ιδιωτικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, συσκευασία, εμπορία και εξαγωγές εσπεριδοειδών στη χώρα μας, να εγγραφούν στην ήδη συσταθείσα Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Εσπεριδοειδών, προκειμένου να μεγεθυνθεί η αντιπροσωπευτικότητα της και οι δυνατότητες παρέμβασης της στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Πληροφορίες: κ. Μ. Παπαδοπούλου, τηλ.:  2107499445,

e-mail: papadopoulou@paseges.gr