Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμών συνέχεια

Στις 24/07/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

οπεκεπε (1)

1.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 221 "ΔΑΣΩΣΕΙΣ" με: Ποσό: 11.339,41€ Και πλήθος:12

2. ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 511 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με: Ποσό: 16.269,44€ Και πλήθος: 28

3.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 112 "ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ" με: Ποσό:1.451.375,00 € Και πλήθος: 391

Στις 23/07/2015 έγιναν οι παρακάτω πληρωμές:

1.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 221 "ΔΑΣΩΣΕΙΣ" με: Ποσό: 195.772.02 € Και πλήθος:415

2. ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 511 "ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" με: Ποσό: 527,13 € Και πλήθος: 2

3. ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 511 "ΈΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ" Ποσό: 3.028,86 € Και πλήθος: 8

4. ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 511 " ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ " Ποσό: 1.191,37 € Και πλήθος: 1

5.ΠΛΗΡΩΜΗ για το ΜΕΤΡΟ 112 "ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ" με: Ποσό: 509.500,00 € Και πλήθος: 149